Υπηρεσίες

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Ρίξτε μια ματιά σε ορισμένα απο τα Έργα μας

Λογιστικές

H Λογιστική Υποστήριξη που προσφέρουμε, γίνεται με τον πλέον σύγχρονο, αξιόπιστο και άμεσο τρόπο. Η εμπειρία μας καλύπτει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και την τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων για όλες τις μορφές νομικών προσώπων τόσο κερδοσκοπικών και μη.

Φορολογικές

Παρέχουμε εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις παραμέτρους του εκάστοτε κλάδου, καθώς και του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, προτείνοντας ουσιαστικές λύσεις.

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Στη σημερινή εποχή οι προκλήσεις των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον απαιτούν την πλήρη αξιοποίηση του σημαντικότερου κεφαλαίου τους, του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η συνεχής ποιοτική αναβάθμισή του και η επένδυση σε γνώση και πληροφορία συνιστούν αναγκαία προτεραιότητα η οποία συνεισφέρει άμεσα στην πραγμάτωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης.

Συμβουλευτικές

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που βοηθούν τις εταιρίες να σχεδιάσουν λύσεις για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των βασικών υπηρεσιών τους.

Ελέγχου -Διασφάλισης

Παρέχουμε βοήθεια στους οργανισμούς ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου τους με πολυπληθείς τρόπους, με κατανόηση των στόχων, των κινδύνων, του κανονιστικού περιβάλλοντος της κάθε εταιρείας.

Business - Marketing

Παρέχουμε ένα συνδυασμό εργαλείων, συσκευών και λογισμικού με επιλεγμένες μεθόδους που εφαρμόζεται/λειτουργεί με κατάλληλο τρόπο ώστε να επικοινωνήσει η επιχείρηση τα προϊόντα της και γενικότερα της δραστηριότητές της σε στοχευμένα target groups, με σκοπό το κέρδος.