Υπηρεσιών

Κλάδος Υπηρεσιών

Αποτελούμε έμπιστους συμβούλους πελατών-εταιριών καθοδηγώντας τους σε απλές λύσεις μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης ομάδας που έχει άμεση πρόσβαση σε τεχνικούς συμβούλους. Παρέχουμε υπηρεσίες σε διάφορες επιχειρησιακά οργανωμένες μονάδες συνεισφέροντας στην δημιουργία ορθής Εταιρικής κουλτούρας. Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων και συνεργαζόμαστε με σαφής, ακριβής και μετρήσιμους στόχους.

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.– Kng Consulting

Συνεργαζόμαστε με τους παρακάτω φορείς του κλάδου Υπηρεσιών: