Τεχνολογίας – Μέσων

Κλάδος Τεχνολογίας - Μέσων

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε αντίστοιχα γρήγορες, έξυπνες και οικονομικές λύσεις όπως επιβάλλει η επιχειρηματικότητα του κλάδου. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την φαντασία για να παρέχουμε το απαιτούμενο φάσμα των χρηματοοικονομικών πρακτικών και αναλύσεων που θα συνδράμουν στον στόχο κάθε Διοίκησης.

Το φάσμα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων με ανάλυση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων, την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών που θα αυξήσουν την διασφάλιση στη λειτουργία της επιχείρησης – υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και δικλείδων ασφαλείας, την κοστολογική ανάλυση των υπηρεσιών που παρέχει ο κλάδος, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες μισθοδοσίας, αποτιμήσεις, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.– Kng Consulting

Συνεργαζόμαστε με τους παρακάτω φορείς του κλάδου Τεχνολογίας - Μέσων: