Ναυτιλίας

Κλάδος Ναυτιλίας

Αναλαμβάνουμε ναυτιλιακές εταιρίες από την σύσταση τους μέχρι και την κατάρτιση οικονομικών αναφορών σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που απαιτεί η Διοίκηση (IFRS, US GAAP, ΕΛΠ). Συνδράμουμε στη σύσταση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την διασφάλιση της εταιρίας και καταρτίζουμε κανονισμούς και εγχειρίδια διαδικασιών ανά θέση εργασίας.

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.– Kng Consulting