Φιλοξενίας – Αναψυχής

Κλάδος Φιλοξενίας - Αναψυχής

Αναπτύσσουμε καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καταγράφοντας αξιόλογες επιτυχίες τόσο στη παρακολούθηση των πεπραγμένων μέσω οικονομικών αναφορών όσο και στην αξιολόγηση δομών και στην ανάπτυξη με αύξηση κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων.

Συνεργαζόμαστε με πολυτελείς και διεθνώς αναγνωρισμένες ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες παρέχουμε φάσμα υπηρεσιών με σκοπό να συνδράμουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλέον κατάλληλης στρατηγικής. Η εμπειρία μας στο κλάδο του Τουρισμού μας καθιστά χρήσιμους συνεργάτες για την είσοδο νέων και για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.– Kng Consulting

Οι συνεργάτες μας επιχειρούν στους κάτωθι Τουριστικούς τομείς: