Εμπορίου

Κλάδος Εμπορίου

Στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων υπηρεσιών, από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών έως το φορολογικό σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη λογιστική. Προσφέρουμε ένα συγκροτημένο πακέτο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει λύσεις σε θέματα χρηματοδοτήσεων, αναλύσεων οικονομικών δεδομένων, εργατικών, συμβουλευτικών διοίκησης και ανάπτυξης και ελεγκτικών υπηρεσιών. Κατανοώντας τη λειτουργία του κλάδου, μας επιτρέπει να συνδράμουμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να μετατρέψουν τις απειλές σε ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.– Kng Consulting