Ακινήτων – Κατασκευαστικές

Κλάδος Ακινήτων - Κατασκευαστικές

Εξειδικευόμαστε και γνωρίζουμε σε βάθος τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου Ακινήτων – Κατασκευαστικών. Συνεισφέρουμε στον τρόπο διοίκησης, στην διαχείριση τραπεζικών σχέσεων, στην διασφάλιση – διαχείριση κινδύνων, στην άμεση και έμμεση φορολόγηση και στα λογιστικά – εργατικά θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει στην καθημερινή της λειτουργία.

Δραστηριοποιούμαστε μέσα από ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών, από τον έλεγχο, τις υπηρεσίες αγοραπωλησίας, την εταιρική χρηματοδότηση, την άμεση και έμμεση φορολόγηση.

Καλή σχέση ποιότητας-κόστους
Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.– Kng Consulting