Κλαδοι

Μαζί μπορούμε να πάμε μακριά

Η Λογιστικά Κουτάντος διαθέτει την εµπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Έχοντας εργαστεί από κοινού µε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους και αντικειµένου, έχει αναπτύξει την απαιτούµενη τεχνογνωσία, ώστε να µπορεί να καταγράψει τις πραγµατικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνει υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του και να παρακολουθήσει την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.– Kng Consulting
Διαχαειριζόμαστε μια ευρία γκάμα επιχειρήσεων

Η Γνώση η δύναμη μας

Με φιλοσοφία, γνώση και έμφαση στην ποιότητα των customized υπηρεσιών μας, στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας και στην πολυετή εμπειρία που έχουμε, πιστεύουμε ότι δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις που μας επιλέγουν, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.